OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2012 (05/2012)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2012 (05/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2012 1.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2012 הוא 1.981
02/05/2012 1.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2012 הוא 1.981
03/05/2012 1.956 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2012 הוא 1.956
04/05/2012 1.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2012 הוא 1.978
05/05/2012 1.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2012 הוא 1.975
06/05/2012 1.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2012 הוא 1.975
07/05/2012 1.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2012 הוא 1.975
08/05/2012 1.974 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2012 הוא 1.974
09/05/2012 1.951 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2012 הוא 1.951
10/05/2012 1.944 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2012 הוא 1.944
11/05/2012 1.952 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2012 הוא 1.952
12/05/2012 1.938 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2012 הוא 1.938
13/05/2012 1.938 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2012 הוא 1.938
14/05/2012 1.938 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2012 הוא 1.938
15/05/2012 1.924 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2012 הוא 1.924
16/05/2012 1.924 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2012 הוא 1.924
17/05/2012 1.908 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2012 הוא 1.908
18/05/2012 1.92 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2012 הוא 1.92
19/05/2012 1.89 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2012 הוא 1.89
20/05/2012 1.89 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2012 הוא 1.89
21/05/2012 1.89 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2012 הוא 1.89
22/05/2012 1.871 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2012 הוא 1.871
23/05/2012 1.845 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2012 הוא 1.845
24/05/2012 1.891 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2012 הוא 1.891
25/05/2012 1.902 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2012 הוא 1.902
26/05/2012 1.953 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2012 הוא 1.953
27/05/2012 1.953 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2012 הוא 1.953
28/05/2012 1.953 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2012 הוא 1.953
29/05/2012 1.953 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2012 הוא 1.953
30/05/2012 1.937 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2012 הוא 1.937
31/05/2012 1.935 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2012 הוא 1.935
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2012 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2012

תגובות הגולשים