OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2012 (09/2012)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2012 (09/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2012 1.982 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2012 הוא 1.982
02/09/2012 1.982 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2012 הוא 1.982
03/09/2012 1.982 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2012 הוא 1.982
04/09/2012 1.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2012 הוא 1.978
05/09/2012 1.97 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2012 הוא 1.97
06/09/2012 1.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2012 הוא 1.976
07/09/2012 1.963 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2012 הוא 1.963
08/09/2012 1.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2012 הוא 1.967
09/09/2012 1.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2012 הוא 1.967
10/09/2012 1.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2012 הוא 1.967
11/09/2012 1.96 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2012 הוא 1.96
12/09/2012 1.957 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2012 הוא 1.957
13/09/2012 1.953 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2012 הוא 1.953
14/09/2012 1.931 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2012 הוא 1.931
15/09/2012 1.929 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2012 הוא 1.929
16/09/2012 1.929 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2012 הוא 1.929
17/09/2012 1.929 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2012 הוא 1.929
18/09/2012 1.918 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2012 הוא 1.918
19/09/2012 1.933 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2012 הוא 1.933
20/09/2012 1.931 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2012 הוא 1.931
21/09/2012 1.922 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2012 הוא 1.922
22/09/2012 1.933 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2012 הוא 1.933
23/09/2012 1.933 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2012 הוא 1.933
24/09/2012 1.933 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2012 הוא 1.933
25/09/2012 1.931 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2012 הוא 1.931
26/09/2012 1.923 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2012 הוא 1.923
27/09/2012 1.933 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2012 הוא 1.933
28/09/2012 1.929 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2012 הוא 1.929
29/09/2012 1.929 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2012 הוא 1.929
30/09/2012 1.929 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2012 הוא 1.929
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2012 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2012

תגובות הגולשים