OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 1.811 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2012 הוא 1.811
02/12/2012 1.811 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2012 הוא 1.811
03/12/2012 1.811 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2012 הוא 1.811
04/12/2012 1.812 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2012 הוא 1.812
05/12/2012 1.806 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2012 הוא 1.806
06/12/2012 1.833 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2012 הוא 1.833
07/12/2012 1.843 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2012 הוא 1.843
08/12/2012 1.842 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2012 הוא 1.842
09/12/2012 1.842 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2012 הוא 1.842
10/12/2012 1.842 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2012 הוא 1.842
11/12/2012 1.836 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2012 הוא 1.836
12/12/2012 1.819 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2012 הוא 1.819
13/12/2012 1.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2012 הוא 1.822
14/12/2012 1.824 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2012 הוא 1.824
15/12/2012 1.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2012 הוא 1.808
16/12/2012 1.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2012 הוא 1.808
17/12/2012 1.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2012 הוא 1.808
18/12/2012 1.798 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2012 הוא 1.798
19/12/2012 1.80 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2012 הוא 1.80
20/12/2012 1.818 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2012 הוא 1.818
21/12/2012 1.808 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2012 הוא 1.808
22/12/2012 1.801 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2012 הוא 1.801
23/12/2012 1.801 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2012 הוא 1.801
24/12/2012 1.801 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2012 הוא 1.801
25/12/2012 1.818 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2012 הוא 1.818
26/12/2012 1.818 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2012 הוא 1.818
27/12/2012 1.818 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2012 הוא 1.818
28/12/2012 1.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2012 הוא 1.827
29/12/2012 1.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2012 הוא 1.822
30/12/2012 1.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2012 הוא 1.822
31/12/2012 1.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2012 הוא 1.822
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2013 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2012

תגובות הגולשים