OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2013 (01/2013)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2013 (01/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2013 1.819 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2013 הוא 1.819
02/01/2013 1.819 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2013 הוא 1.819
03/01/2013 1.831 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2013 הוא 1.831
04/01/2013 1.85 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2013 הוא 1.85
05/01/2013 1.868 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2013 הוא 1.868
06/01/2013 1.868 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2013 הוא 1.868
07/01/2013 1.868 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2013 הוא 1.868
08/01/2013 1.863 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2013 הוא 1.863
09/01/2013 1.857 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2013 הוא 1.857
10/01/2013 1.854 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2013 הוא 1.854
11/01/2013 1.84 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2013 הוא 1.84
12/01/2013 1.834 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2013 הוא 1.834
13/01/2013 1.834 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2013 הוא 1.834
14/01/2013 1.834 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2013 הוא 1.834
15/01/2013 1.832 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2013 הוא 1.832
16/01/2013 1.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2013 הוא 1.829
17/01/2013 1.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2013 הוא 1.822
18/01/2013 1.823 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2013 הוא 1.823
19/01/2013 1.83 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2013 הוא 1.83
20/01/2013 1.83 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2013 הוא 1.83
21/01/2013 1.83 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2013 הוא 1.83
22/01/2013 1.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2013 הוא 1.827
23/01/2013 1.825 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2013 הוא 1.825
24/01/2013 1.826 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2013 הוא 1.826
25/01/2013 1.83 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2013 הוא 1.83
26/01/2013 1.831 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2013 הוא 1.831
27/01/2013 1.831 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2013 הוא 1.831
28/01/2013 1.831 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2013 הוא 1.831
29/01/2013 1.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2013 הוא 1.869
30/01/2013 1.876 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2013 הוא 1.876
31/01/2013 1.879 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2013 הוא 1.879
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2013 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2012

תגובות הגולשים