OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2013 (02/2013)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2013 1.864 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2013 הוא 1.864
02/02/2013 1.853 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2013 הוא 1.853
03/02/2013 1.853 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2013 הוא 1.853
04/02/2013 1.853 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2013 הוא 1.853
05/02/2013 1.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2013 הוא 1.856
06/02/2013 1.859 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2013 הוא 1.859
07/02/2013 1.858 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2013 הוא 1.858
08/02/2013 1.888 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2013 הוא 1.888
09/02/2013 1.876 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2013 הוא 1.876
10/02/2013 1.876 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2013 הוא 1.876
11/02/2013 1.876 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2013 הוא 1.876
12/02/2013 1.874 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2013 הוא 1.874
13/02/2013 1.87 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2013 הוא 1.87
14/02/2013 1.87 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2013 הוא 1.87
15/02/2013 1.884 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2013 הוא 1.884
16/02/2013 1.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2013 הוא 1.869
17/02/2013 1.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2013 הוא 1.869
18/02/2013 1.869 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2013 הוא 1.869
19/02/2013 1.879 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2013 הוא 1.879
20/02/2013 1.873 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2013 הוא 1.873
21/02/2013 1.868 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2013 הוא 1.868
22/02/2013 1.885 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2013 הוא 1.885
23/02/2013 1.89 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2013 הוא 1.89
24/02/2013 1.89 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2013 הוא 1.89
25/02/2013 1.89 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2013 הוא 1.89
26/02/2013 1.882 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2013 הוא 1.882
27/02/2013 1.881 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2013 הוא 1.881
28/02/2013 1.881 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2013 הוא 1.881
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2013 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2013

תגובות הגולשים