OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 1.79 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2013 הוא 1.79
02/04/2013 1.79 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2013 הוא 1.79
03/04/2013 1.792 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2013 הוא 1.792
04/04/2013 1.797 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2013 הוא 1.797
05/04/2013 1.802 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2013 הוא 1.802
06/04/2013 1.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2013 הוא 1.829
07/04/2013 1.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2013 הוא 1.829
08/04/2013 1.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2013 הוא 1.829
09/04/2013 1.825 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2013 הוא 1.825
10/04/2013 1.831 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2013 הוא 1.831
11/04/2013 1.84 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2013 הוא 1.84
12/04/2013 1.834 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2013 הוא 1.834
13/04/2013 1.835 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2013 הוא 1.835
14/04/2013 1.835 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2013 הוא 1.835
15/04/2013 1.835 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2013 הוא 1.835
16/04/2013 1.826 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2013 הוא 1.826
17/04/2013 1.824 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2013 הוא 1.824
18/04/2013 1.805 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2013 הוא 1.805
19/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2013 הוא 1.803
20/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2013 הוא 1.803
21/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2013 הוא 1.803
22/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2013 הוא 1.803
23/04/2013 1.793 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2013 הוא 1.793
24/04/2013 1.788 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2013 הוא 1.788
25/04/2013 1.796 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2013 הוא 1.796
26/04/2013 1.802 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2013 הוא 1.802
27/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2013 הוא 1.803
28/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2013 הוא 1.803
29/04/2013 1.803 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2013 הוא 1.803
30/04/2013 1.79 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2013 הוא 1.79
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2013 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2013

תגובות הגולשים