OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2013 (05/2013)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2013 (05/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2013 1.78 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2013 הוא 1.78
02/05/2013 1.78 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2013 הוא 1.78
03/05/2013 1.772 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2013 הוא 1.772
04/05/2013 1.774 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2013 הוא 1.774
05/05/2013 1.774 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2013 הוא 1.774
06/05/2013 1.774 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2013 הוא 1.774
07/05/2013 1.771 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2013 הוא 1.771
08/05/2013 1.774 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2013 הוא 1.774
09/05/2013 1.771 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2013 הוא 1.771
10/05/2013 1.765 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2013 הוא 1.765
11/05/2013 1.779 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2013 הוא 1.779
12/05/2013 1.779 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2013 הוא 1.779
13/05/2013 1.779 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2013 הוא 1.779
14/05/2013 1.814 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2013 הוא 1.814
15/05/2013 1.816 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2013 הוא 1.816
16/05/2013 1.797 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2013 הוא 1.797
17/05/2013 1.806 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2013 הוא 1.806
18/05/2013 1.801 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2013 הוא 1.801
19/05/2013 1.801 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2013 הוא 1.801
20/05/2013 1.801 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2013 הוא 1.801
21/05/2013 1.795 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2013 הוא 1.795
22/05/2013 1.813 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2013 הוא 1.813
23/05/2013 1.802 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2013 הוא 1.802
24/05/2013 1.806 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2013 הוא 1.806
25/05/2013 1.797 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2013 הוא 1.797
26/05/2013 1.797 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2013 הוא 1.797
27/05/2013 1.797 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2013 הוא 1.797
28/05/2013 1.805 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2013 הוא 1.805
29/05/2013 1.782 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2013 הוא 1.782
30/05/2013 1.779 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2013 הוא 1.779
31/05/2013 1.736 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2013 הוא 1.736
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2013 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2013

תגובות הגולשים