OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2013 (09/2013)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2013 (09/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2013 1.528 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2013 הוא 1.528
02/09/2013 1.528 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2013 הוא 1.528
03/09/2013 1.515 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2013 הוא 1.515
04/09/2013 1.551 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2013 הוא 1.551
05/09/2013 1.539 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2013 הוא 1.539
06/09/2013 1.575 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2013 הוא 1.575
07/09/2013 1.574 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2013 הוא 1.574
08/09/2013 1.574 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2013 הוא 1.574
09/09/2013 1.574 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2013 הוא 1.574
10/09/2013 1.588 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2013 הוא 1.588
11/09/2013 1.568 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2013 הוא 1.568
12/09/2013 1.556 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2013 הוא 1.556
13/09/2013 1.556 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2013 הוא 1.556
14/09/2013 1.569 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2013 הוא 1.569
15/09/2013 1.569 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2013 הוא 1.569
16/09/2013 1.569 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2013 הוא 1.569
17/09/2013 1.554 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2013 הוא 1.554
18/09/2013 1.569 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2013 הוא 1.569
19/09/2013 1.597 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2013 הוא 1.597
20/09/2013 1.582 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2013 הוא 1.582
21/09/2013 1.597 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2013 הוא 1.597
22/09/2013 1.597 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2013 הוא 1.597
23/09/2013 1.597 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2013 הוא 1.597
24/09/2013 1.599 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2013 הוא 1.599
25/09/2013 1.609 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2013 הוא 1.609
26/09/2013 1.601 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2013 הוא 1.601
27/09/2013 1.576 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2013 הוא 1.576
28/09/2013 1.57 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2013 הוא 1.57
29/09/2013 1.57 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2013 הוא 1.57
30/09/2013 1.57 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2013 הוא 1.57
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2013 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2013

תגובות הגולשים