OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 1.51 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2013 הוא 1.51
02/12/2013 1.51 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2013 הוא 1.51
03/12/2013 1.497 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2013 הוא 1.497
04/12/2013 1.484 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2013 הוא 1.484
05/12/2013 1.487 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2013 הוא 1.487
06/12/2013 1.487 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2013 הוא 1.487
07/12/2013 1.507 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2013 הוא 1.507
08/12/2013 1.507 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2013 הוא 1.507
09/12/2013 1.507 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2013 הוא 1.507
10/12/2013 1.513 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2013 הוא 1.513
11/12/2013 1.507 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2013 הוא 1.507
12/12/2013 1.506 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2013 הוא 1.506
13/12/2013 1.502 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2013 הוא 1.502
14/12/2013 1.505 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2013 הוא 1.505
15/12/2013 1.505 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2013 הוא 1.505
16/12/2013 1.505 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2013 הוא 1.505
17/12/2013 1.514 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2013 הוא 1.514
18/12/2013 1.507 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2013 הוא 1.507
19/12/2013 1.497 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2013 הוא 1.497
20/12/2013 1.478 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2013 הוא 1.478
21/12/2013 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2013 הוא 1.476
22/12/2013 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2013 הוא 1.476
23/12/2013 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2013 הוא 1.476
24/12/2013 1.478 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2013 הוא 1.478
25/12/2013 1.479 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2013 הוא 1.479
26/12/2013 1.479 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2013 הוא 1.479
27/12/2013 1.479 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2013 הוא 1.479
28/12/2013 1.489 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2013 הוא 1.489
29/12/2013 1.489 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2013 הוא 1.489
30/12/2013 1.489 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2013 הוא 1.489
31/12/2013 1.47 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2013 הוא 1.47
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2014 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2013

תגובות הגולשים