OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2014 (01/2014)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2014 (01/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2014 1.456 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2014 הוא 1.456
02/01/2014 1.456 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2014 הוא 1.456
03/01/2014 1.475 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2014 הוא 1.475
04/01/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2014 הוא 1.471
05/01/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2014 הוא 1.471
06/01/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2014 הוא 1.471
07/01/2014 1.48 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2014 הוא 1.48
08/01/2014 1.477 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2014 הוא 1.477
09/01/2014 1.461 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2014 הוא 1.461
10/01/2014 1.461 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2014 הוא 1.461
11/01/2014 1.483 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2014 הוא 1.483
12/01/2014 1.483 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2014 הוא 1.483
13/01/2014 1.483 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2014 הוא 1.483
14/01/2014 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2014 הוא 1.476
15/01/2014 1.485 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2014 הוא 1.485
16/01/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2014 הוא 1.471
17/01/2014 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2014 הוא 1.476
18/01/2014 1.497 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2014 הוא 1.497
19/01/2014 1.497 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2014 הוא 1.497
20/01/2014 1.497 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2014 הוא 1.497
21/01/2014 1.479 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2014 הוא 1.479
22/01/2014 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2014 הוא 1.476
23/01/2014 1.467 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2014 הוא 1.467
24/01/2014 1.448 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2014 הוא 1.448
25/01/2014 1.457 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2014 הוא 1.457
26/01/2014 1.457 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2014 הוא 1.457
27/01/2014 1.457 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2014 הוא 1.457
28/01/2014 1.45 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2014 הוא 1.45
29/01/2014 1.432 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2014 הוא 1.432
30/01/2014 1.439 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2014 הוא 1.439
31/01/2014 1.449 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2014 הוא 1.449
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2014 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2013

תגובות הגולשים