OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 1.463 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2014 הוא 1.463
02/02/2014 1.463 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2014 הוא 1.463
03/02/2014 1.463 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2014 הוא 1.463
04/02/2014 1.463 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2014 הוא 1.463
05/02/2014 1.466 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2014 הוא 1.466
06/02/2014 1.476 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2014 הוא 1.476
07/02/2014 1.481 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2014 הוא 1.481
08/02/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2014 הוא 1.471
09/02/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2014 הוא 1.471
10/02/2014 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2014 הוא 1.471
11/02/2014 1.462 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2014 הוא 1.462
12/02/2014 1.462 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2014 הוא 1.462
13/02/2014 1.446 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2014 הוא 1.446
14/02/2014 1.465 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2014 הוא 1.465
15/02/2014 1.469 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2014 הוא 1.469
16/02/2014 1.469 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2014 הוא 1.469
17/02/2014 1.469 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2014 הוא 1.469
18/02/2014 1.465 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2014 הוא 1.465
19/02/2014 1.458 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2014 הוא 1.458
20/02/2014 1.472 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2014 הוא 1.472
21/02/2014 1.475 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2014 הוא 1.475
22/02/2014 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2014 הוא 1.495
23/02/2014 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2014 הוא 1.495
24/02/2014 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2014 הוא 1.495
25/02/2014 1.507 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2014 הוא 1.507
26/02/2014 1.502 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2014 הוא 1.502
27/02/2014 1.496 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2014 הוא 1.496
28/02/2014 1.501 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2014 הוא 1.501
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2014 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2014

תגובות הגולשים