OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 1.529 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2014 הוא 1.529
02/04/2014 1.534 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2014 הוא 1.534
03/04/2014 1.524 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2014 הוא 1.524
04/04/2014 1.536 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2014 הוא 1.536
05/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2014 הוא 1.553
06/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2014 הוא 1.553
07/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2014 הוא 1.553
08/04/2014 1.582 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2014 הוא 1.582
09/04/2014 1.576 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2014 הוא 1.576
10/04/2014 1.58 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2014 הוא 1.58
11/04/2014 1.569 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2014 הוא 1.569
12/04/2014 1.566 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2014 הוא 1.566
13/04/2014 1.566 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2014 הוא 1.566
14/04/2014 1.566 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2014 הוא 1.566
15/04/2014 1.564 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2014 הוא 1.564
16/04/2014 1.558 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2014 הוא 1.558
17/04/2014 1.551 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2014 הוא 1.551
18/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2014 הוא 1.553
19/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2014 הוא 1.553
20/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2014 הוא 1.553
21/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2014 הוא 1.553
22/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2014 הוא 1.553
23/04/2014 1.555 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2014 הוא 1.555
24/04/2014 1.569 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2014 הוא 1.569
25/04/2014 1.557 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2014 הוא 1.557
26/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2014 הוא 1.553
27/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2014 הוא 1.553
28/04/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2014 הוא 1.553
29/04/2014 1.565 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2014 הוא 1.565
30/04/2014 1.537 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2014 הוא 1.537
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2014 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2014

תגובות הגולשים