OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 1.551 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2014 הוא 1.551
02/05/2014 1.551 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2014 הוא 1.551
03/05/2014 1.552 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2014 הוא 1.552
04/05/2014 1.552 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2014 הוא 1.552
05/05/2014 1.552 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2014 הוא 1.552
06/05/2014 1.541 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2014 הוא 1.541
07/05/2014 1.548 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2014 הוא 1.548
08/05/2014 1.557 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2014 הוא 1.557
09/05/2014 1.56 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2014 הוא 1.56
10/05/2014 1.561 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2014 הוא 1.561
11/05/2014 1.561 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2014 הוא 1.561
12/05/2014 1.561 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2014 הוא 1.561
13/05/2014 1.56 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2014 הוא 1.56
14/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2014 הוא 1.559
15/05/2014 1.563 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2014 הוא 1.563
16/05/2014 1.562 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2014 הוא 1.562
17/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2014 הוא 1.559
18/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2014 הוא 1.559
19/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2014 הוא 1.559
20/05/2014 1.565 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2014 הוא 1.565
21/05/2014 1.577 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2014 הוא 1.577
22/05/2014 1.575 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2014 הוא 1.575
23/05/2014 1.572 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2014 הוא 1.572
24/05/2014 1.571 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2014 הוא 1.571
25/05/2014 1.571 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2014 הוא 1.571
26/05/2014 1.571 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2014 הוא 1.571
27/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2014 הוא 1.559
28/05/2014 1.553 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2014 הוא 1.553
29/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2014 הוא 1.559
30/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2014 הוא 1.559
31/05/2014 1.559 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2014 הוא 1.559
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2014 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2014

תגובות הגולשים