OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 1.458 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2015 הוא 1.458
02/01/2015 1.458 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2015 הוא 1.458
03/01/2015 1.457 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2015 הוא 1.457
04/01/2015 1.457 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2015 הוא 1.457
05/01/2015 1.457 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2015 הוא 1.457
06/01/2015 1.466 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2015 הוא 1.466
07/01/2015 1.478 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2015 הוא 1.478
08/01/2015 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2015 הוא 1.471
09/01/2015 1.485 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2015 הוא 1.485
10/01/2015 1.489 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2015 הוא 1.489
11/01/2015 1.489 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2015 הוא 1.489
12/01/2015 1.489 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2015 הוא 1.489
13/01/2015 1.492 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2015 הוא 1.492
14/01/2015 1.498 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2015 הוא 1.498
15/01/2015 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2015 הוא 1.495
16/01/2015 1.496 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2015 הוא 1.496
17/01/2015 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2015 הוא 1.495
18/01/2015 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2015 הוא 1.495
19/01/2015 1.495 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2015 הוא 1.495
20/01/2015 1.496 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2015 הוא 1.496
21/01/2015 1.51 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2015 הוא 1.51
22/01/2015 1.525 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2015 הוא 1.525
23/01/2015 1.541 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2015 הוא 1.541
24/01/2015 1.54 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2015 הוא 1.54
25/01/2015 1.54 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2015 הוא 1.54
26/01/2015 1.54 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2015 הוא 1.54
27/01/2015 1.538 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2015 הוא 1.538
28/01/2015 1.527 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2015 הוא 1.527
29/01/2015 1.512 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2015 הוא 1.512
30/01/2015 1.477 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2015 הוא 1.477
31/01/2015 1.477 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2015 הוא 1.477
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2015 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2014

תגובות הגולשים