OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2015 הוא 1.471
02/02/2015 1.471 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2015 הוא 1.471
03/02/2015 1.445 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2015 הוא 1.445
04/02/2015 1.438 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2015 הוא 1.438
05/02/2015 1.416 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2015 הוא 1.416
06/02/2015 1.405 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2015 הוא 1.405
07/02/2015 1.393 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2015 הוא 1.393
08/02/2015 1.393 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2015 הוא 1.393
09/02/2015 1.393 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2015 הוא 1.393
10/02/2015 1.384 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2015 הוא 1.384
11/02/2015 1.347 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2015 הוא 1.347
12/02/2015 1.357 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2015 הוא 1.357
13/02/2015 1.367 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2015 הוא 1.367
14/02/2015 1.364 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2015 הוא 1.364
15/02/2015 1.364 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2015 הוא 1.364
16/02/2015 1.364 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2015 הוא 1.364
17/02/2015 1.362 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2015 הוא 1.362
18/02/2015 1.363 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2015 הוא 1.363
19/02/2015 1.348 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2015 הוא 1.348
20/02/2015 1.347 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2015 הוא 1.347
21/02/2015 1.332 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2015 הוא 1.332
22/02/2015 1.332 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2015 הוא 1.332
23/02/2015 1.332 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2015 הוא 1.332
24/02/2015 1.375 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2015 הוא 1.375
25/02/2015 1.384 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2015 הוא 1.384
26/02/2015 1.381 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2015 הוא 1.381
27/02/2015 1.376 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2015 הוא 1.376
28/02/2015 1.376 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2015 הוא 1.376
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2015 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2015

תגובות הגולשים