OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 1.259 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2015 הוא 1.259
02/04/2015 1.246 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2015 הוא 1.246
03/04/2015 1.256 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2015 הוא 1.256
04/04/2015 1.256 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2015 הוא 1.256
05/04/2015 1.256 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2015 הוא 1.256
06/04/2015 1.256 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2015 הוא 1.256
07/04/2015 1.256 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2015 הוא 1.256
08/04/2015 1.269 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2015 הוא 1.269
09/04/2015 1.299 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2015 הוא 1.299
10/04/2015 1.291 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2015 הוא 1.291
11/04/2015 1.292 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2015 הוא 1.292
12/04/2015 1.292 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2015 הוא 1.292
13/04/2015 1.292 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2015 הוא 1.292
14/04/2015 1.282 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2015 הוא 1.282
15/04/2015 1.289 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2015 הוא 1.289
16/04/2015 1.306 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2015 הוא 1.306
17/04/2015 1.302 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2015 הוא 1.302
18/04/2015 1.287 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2015 הוא 1.287
19/04/2015 1.287 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2015 הוא 1.287
20/04/2015 1.287 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2015 הוא 1.287
21/04/2015 1.301 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2015 הוא 1.301
22/04/2015 1.301 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2015 הוא 1.301
23/04/2015 1.314 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2015 הוא 1.314
24/04/2015 1.32 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2015 הוא 1.32
25/04/2015 1.327 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2015 הוא 1.327
26/04/2015 1.327 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2015 הוא 1.327
27/04/2015 1.327 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2015 הוא 1.327
28/04/2015 1.339 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2015 הוא 1.339
29/04/2015 1.312 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2015 הוא 1.312
30/04/2015 1.304 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2015 הוא 1.304
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2015 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2015

תגובות הגולשים