OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 1.264 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2015 הוא 1.264
02/05/2015 1.264 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2015 הוא 1.264
03/05/2015 1.264 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2015 הוא 1.264
04/05/2015 1.264 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2015 הוא 1.264
05/05/2015 1.258 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2015 הוא 1.258
06/05/2015 1.264 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2015 הוא 1.264
07/05/2015 1.276 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2015 הוא 1.276
08/05/2015 1.273 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2015 הוא 1.273
09/05/2015 1.296 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2015 הוא 1.296
10/05/2015 1.296 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2015 הוא 1.296
11/05/2015 1.296 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2015 הוא 1.296
12/05/2015 1.259 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2015 הוא 1.259
13/05/2015 1.284 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2015 הוא 1.284
14/05/2015 1.262 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2015 הוא 1.262
15/05/2015 1.272 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2015 הוא 1.272
16/05/2015 1.275 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2015 הוא 1.275
17/05/2015 1.275 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2015 הוא 1.275
18/05/2015 1.275 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2015 הוא 1.275
19/05/2015 1.282 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2015 הוא 1.282
20/05/2015 1.275 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2015 הוא 1.275
21/05/2015 1.283 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2015 הוא 1.283
22/05/2015 1.27 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2015 הוא 1.27
23/05/2015 1.246 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2015 הוא 1.246
24/05/2015 1.246 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2015 הוא 1.246
25/05/2015 1.246 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2015 הוא 1.246
26/05/2015 1.243 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2015 הוא 1.243
27/05/2015 1.227 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2015 הוא 1.227
28/05/2015 1.23 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2015 הוא 1.23
29/05/2015 1.231 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2015 הוא 1.231
30/05/2015 1.231 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2015 הוא 1.231
31/05/2015 1.231 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2015 הוא 1.231
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2015 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2015

תגובות הגולשים