OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2015 הוא 1.075
02/09/2015 1.054 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2015 הוא 1.054
03/09/2015 1.039 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2015 הוא 1.039
04/09/2015 1.036 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2015 הוא 1.036
05/09/2015 1.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2015 הוא 1.025
06/09/2015 1.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2015 הוא 1.025
07/09/2015 1.025 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2015 הוא 1.025
08/09/2015 1.033 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2015 הוא 1.033
09/09/2015 1.021 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2015 הוא 1.021
10/09/2015 1.004 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2015 הוא 1.004
11/09/2015 1.006 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2015 הוא 1.006
12/09/2015 1.006 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2015 הוא 1.006
13/09/2015 1.006 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2015 הוא 1.006
14/09/2015 1.006 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2015 הוא 1.006
15/09/2015 1.008 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2015 הוא 1.008
16/09/2015 1.01 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2015 הוא 1.01
17/09/2015 1.005 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2015 הוא 1.005
18/09/2015 0.998 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2015 הוא 0.998
19/09/2015 0.99 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2015 הוא 0.99
20/09/2015 0.99 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2015 הוא 0.99
21/09/2015 0.99 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2015 הוא 0.99
22/09/2015 0.979 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2015 הוא 0.979
23/09/2015 0.984 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2015 הוא 0.984
24/09/2015 0.938 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2015 הוא 0.938
25/09/2015 1.01 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2015 הוא 1.01
26/09/2015 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2015 הוא 0.983
27/09/2015 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2015 הוא 0.983
28/09/2015 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2015 הוא 0.983
29/09/2015 0.961 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2015 הוא 0.961
30/09/2015 0.982 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2015 הוא 0.982
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2015 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2015

תגובות הגולשים