OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2016 הוא 0.969
02/01/2016 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2016 הוא 0.969
03/01/2016 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2016 הוא 0.969
04/01/2016 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2016 הוא 0.969
05/01/2016 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2016 הוא 0.98
06/01/2016 0.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2016 הוא 0.978
07/01/2016 0.97 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2016 הוא 0.97
08/01/2016 0.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2016 הוא 0.975
09/01/2016 0.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2016 הוא 0.978
10/01/2016 0.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2016 הוא 0.978
11/01/2016 0.978 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2016 הוא 0.978
12/01/2016 0.977 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2016 הוא 0.977
13/01/2016 0.987 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2016 הוא 0.987
14/01/2016 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2016 הוא 0.983
15/01/2016 0.977 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2016 הוא 0.977
16/01/2016 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2016 הוא 0.981
17/01/2016 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2016 הוא 0.981
18/01/2016 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2016 הוא 0.981
19/01/2016 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2016 הוא 0.983
20/01/2016 0.973 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2016 הוא 0.973
21/01/2016 0.957 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2016 הוא 0.957
22/01/2016 0.964 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2016 הוא 0.964
23/01/2016 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2016 הוא 0.972
24/01/2016 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2016 הוא 0.972
25/01/2016 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2016 הוא 0.972
26/01/2016 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2016 הוא 0.969
27/01/2016 0.984 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2016 הוא 0.984
28/01/2016 0.964 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2016 הוא 0.964
29/01/2016 0.973 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2016 הוא 0.973
30/01/2016 0.973 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2016 הוא 0.973
31/01/2016 0.973 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2016 הוא 0.973
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2016 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2015

תגובות הגולשים