OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 1.167 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2016 הוא 1.167
02/09/2016 1.153 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2016 הוא 1.153
03/09/2016 1.16 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2016 הוא 1.16
04/09/2016 1.16 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2016 הוא 1.16
05/09/2016 1.16 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2016 הוא 1.16
06/09/2016 1.153 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2016 הוא 1.153
07/09/2016 1.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2016 הוא 1.175
08/09/2016 1.177 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2016 הוא 1.177
09/09/2016 1.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2016 הוא 1.157
10/09/2016 1.146 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2016 הוא 1.146
11/09/2016 1.146 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2016 הוא 1.146
12/09/2016 1.146 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2016 הוא 1.146
13/09/2016 1.152 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2016 הוא 1.152
14/09/2016 1.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2016 הוא 1.145
15/09/2016 1.134 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2016 הוא 1.134
16/09/2016 1.142 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2016 הוא 1.142
17/09/2016 1.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2016 הוא 1.157
18/09/2016 1.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2016 הוא 1.157
19/09/2016 1.157 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2016 הוא 1.157
20/09/2016 1.158 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2016 הוא 1.158
21/09/2016 1.165 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2016 הוא 1.165
22/09/2016 1.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2016 הוא 1.175
23/09/2016 1.173 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2016 הוא 1.173
24/09/2016 1.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2016 הוא 1.159
25/09/2016 1.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2016 הוא 1.159
26/09/2016 1.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2016 הוא 1.159
27/09/2016 1.16 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2016 הוא 1.16
28/09/2016 1.158 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2016 הוא 1.158
29/09/2016 1.161 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2016 הוא 1.161
30/09/2016 1.16 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2016 הוא 1.16
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2016 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2016

תגובות הגולשים