OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 1.199 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2017 הוא 1.199
02/02/2017 1.208 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2017 הוא 1.208
03/02/2017 1.199 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2017 הוא 1.199
04/02/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2017 הוא 1.202
05/02/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2017 הוא 1.202
06/02/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2017 הוא 1.202
07/02/2017 1.201 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2017 הוא 1.201
08/02/2017 1.201 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2017 הוא 1.201
09/02/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2017 הוא 1.202
10/02/2017 1.205 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2017 הוא 1.205
11/02/2017 1.203 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2017 הוא 1.203
12/02/2017 1.203 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2017 הוא 1.203
13/02/2017 1.203 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2017 הוא 1.203
14/02/2017 1.21 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2017 הוא 1.21
15/02/2017 1.216 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2017 הוא 1.216
16/02/2017 1.222 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2017 הוא 1.222
17/02/2017 1.199 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2017 הוא 1.199
18/02/2017 1.197 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2017 הוא 1.197
19/02/2017 1.197 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2017 הוא 1.197
20/02/2017 1.197 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2017 הוא 1.197
21/02/2017 1.196 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2017 הוא 1.196
22/02/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2017 הוא 1.202
23/02/2017 1.206 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2017 הוא 1.206
24/02/2017 1.197 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2017 הוא 1.197
25/02/2017 1.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2017 הוא 1.181
26/02/2017 1.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2017 הוא 1.181
27/02/2017 1.181 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2017 הוא 1.181
28/02/2017 1.182 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2017 הוא 1.182
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2017 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2017

תגובות הגולשים