OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 1.055 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2018 הוא 1.055
02/01/2018 1.055 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2018 הוא 1.055
03/01/2018 1.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2018 הוא 1.06
04/01/2018 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2018 הוא 1.064
05/01/2018 1.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2018 הוא 1.06
06/01/2018 1.061 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2018 הוא 1.061
07/01/2018 1.061 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2018 הוא 1.061
08/01/2018 1.061 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2018 הוא 1.061
09/01/2018 1.065 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2018 הוא 1.065
10/01/2018 1.056 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2018 הוא 1.056
11/01/2018 1.059 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2018 הוא 1.059
12/01/2018 1.059 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2018 הוא 1.059
13/01/2018 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2018 הוא 1.064
14/01/2018 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2018 הוא 1.064
15/01/2018 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2018 הוא 1.064
16/01/2018 1.063 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2018 הוא 1.063
17/01/2018 1.068 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2018 הוא 1.068
18/01/2018 1.067 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2018 הוא 1.067
19/01/2018 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2018 הוא 1.064
20/01/2018 1.071 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2018 הוא 1.071
21/01/2018 1.071 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2018 הוא 1.071
22/01/2018 1.071 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2018 הוא 1.071
23/01/2018 1.061 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2018 הוא 1.061
24/01/2018 1.068 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2018 הוא 1.068
25/01/2018 1.081 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2018 הוא 1.081
26/01/2018 1.077 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2018 הוא 1.077
27/01/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2018 הוא 1.075
28/01/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2018 הוא 1.075
29/01/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2018 הוא 1.075
30/01/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2018 הוא 1.075
31/01/2018 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2018 הוא 1.078
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2018 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2017

תגובות הגולשים