OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2018 הוא 0.972
02/12/2018 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2018 הוא 0.972
03/12/2018 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2018 הוא 0.972
04/12/2018 0.975 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2018 הוא 0.975
05/12/2018 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2018 הוא 0.968
06/12/2018 0.955 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2018 הוא 0.955
07/12/2018 0.959 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2018 הוא 0.959
08/12/2018 0.958 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2018 הוא 0.958
09/12/2018 0.958 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2018 הוא 0.958
10/12/2018 0.958 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2018 הוא 0.958
11/12/2018 0.961 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2018 הוא 0.961
12/12/2018 0.971 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2018 הוא 0.971
13/12/2018 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2018 הוא 0.969
14/12/2018 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2018 הוא 0.965
15/12/2018 0.966 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2018 הוא 0.966
16/12/2018 0.966 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2018 הוא 0.966
17/12/2018 0.966 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2018 הוא 0.966
18/12/2018 0.965 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2018 הוא 0.965
19/12/2018 0.962 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2018 הוא 0.962
20/12/2018 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2018 הוא 0.976
21/12/2018 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2018 הוא 0.976
22/12/2018 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2018 הוא 0.969
23/12/2018 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2018 הוא 0.969
24/12/2018 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2018 הוא 0.969
25/12/2018 0.961 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2018 הוא 0.961
26/12/2018 0.961 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2018 הוא 0.961
27/12/2018 0.961 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2018 הוא 0.961
28/12/2018 0.971 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2018 הוא 0.971
29/12/2018 0.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2018 הוא 0.967
30/12/2018 0.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2018 הוא 0.967
31/12/2018 0.967 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2018 הוא 0.967
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2019 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2018

תגובות הגולשים