OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2019 הוא 0.972
02/01/2019 0.972 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2019 הוא 0.972
03/01/2019 0.991 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2019 הוא 0.991
04/01/2019 0.987 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2019 הוא 0.987
05/01/2019 1.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2019 הוא 1.00
06/01/2019 1.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2019 הוא 1.00
07/01/2019 1.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2019 הוא 1.00
08/01/2019 0.993 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2019 הוא 0.993
09/01/2019 0.997 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2019 הוא 0.997
10/01/2019 0.996 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2019 הוא 0.996
11/01/2019 0.987 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2019 הוא 0.987
12/01/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2019 הוא 0.981
13/01/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2019 הוא 0.981
14/01/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2019 הוא 0.981
15/01/2019 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2019 הוא 0.989
16/01/2019 0.991 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2019 הוא 0.991
17/01/2019 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2019 הוא 0.98
18/01/2019 0.987 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2019 הוא 0.987
19/01/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2019 הוא 0.981
20/01/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2019 הוא 0.981
21/01/2019 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2019 הוא 0.981
22/01/2019 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2019 הוא 0.983
23/01/2019 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2019 הוא 0.968
24/01/2019 0.974 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2019 הוא 0.974
25/01/2019 0.977 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2019 הוא 0.977
26/01/2019 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2019 הוא 0.98
27/01/2019 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2019 הוא 0.98
28/01/2019 0.98 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2019 הוא 0.98
29/01/2019 0.983 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2019 הוא 0.983
30/01/2019 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2019 הוא 0.989
31/01/2019 0.994 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2019 הוא 0.994
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2019 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2018

תגובות הגולשים