OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2019 הוא 0.822
02/12/2019 0.822 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2019 הוא 0.822
03/12/2019 0.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2019 הוא 0.829
04/12/2019 0.827 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2019 הוא 0.827
05/12/2019 0.821 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2019 הוא 0.821
06/12/2019 0.829 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2019 הוא 0.829
07/12/2019 0.837 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2019 הוא 0.837
08/12/2019 0.837 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2019 הוא 0.837
09/12/2019 0.837 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2019 הוא 0.837
10/12/2019 0.836 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2019 הוא 0.836
11/12/2019 0.845 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2019 הוא 0.845
12/12/2019 0.846 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2019 הוא 0.846
13/12/2019 0.852 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2019 הוא 0.852
14/12/2019 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2019 הוא 0.856
15/12/2019 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2019 הוא 0.856
16/12/2019 0.856 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2019 הוא 0.856
17/12/2019 0.859 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2019 הוא 0.859
18/12/2019 0.863 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2019 הוא 0.863
19/12/2019 0.86 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2019 הוא 0.86
20/12/2019 0.854 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2019 הוא 0.854
21/12/2019 0.85 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2019 הוא 0.85
22/12/2019 0.85 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2019 הוא 0.85
23/12/2019 0.85 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2019 הוא 0.85
24/12/2019 0.85 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2019 הוא 0.85
25/12/2019 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2019 הוא 0.855
26/12/2019 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2019 הוא 0.855
27/12/2019 0.855 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2019 הוא 0.855
28/12/2019 0.859 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2019 הוא 0.859
29/12/2019 0.859 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2019 הוא 0.859
30/12/2019 0.859 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2019 הוא 0.859
31/12/2019 0.86 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2019 הוא 0.86
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2020 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2019

תגובות הגולשים