OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.68 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2020 הוא 0.68
02/04/2020 0.698 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2020 הוא 0.698
03/04/2020 0.69 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2020 הוא 0.69
04/04/2020 0.686 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2020 הוא 0.686
05/04/2020 0.686 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2020 הוא 0.686
06/04/2020 0.686 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2020 הוא 0.686
07/04/2020 0.691 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2020 הוא 0.691
08/04/2020 0.688 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2020 הוא 0.688
09/04/2020 0.696 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2020 הוא 0.696
10/04/2020 0.694 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2020 הוא 0.694
11/04/2020 0.694 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2020 הוא 0.694
12/04/2020 0.694 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2020 הוא 0.694
13/04/2020 0.694 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2020 הוא 0.694
14/04/2020 0.694 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2020 הוא 0.694
15/04/2020 0.69 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2020 הוא 0.69
16/04/2020 0.686 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2020 הוא 0.686
17/04/2020 0.686 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2020 הוא 0.686
18/04/2020 0.675 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2020 הוא 0.675
19/04/2020 0.675 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2020 הוא 0.675
20/04/2020 0.675 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2020 הוא 0.675
21/04/2020 0.669 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2020 הוא 0.669
22/04/2020 0.665 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2020 הוא 0.665
23/04/2020 0.651 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2020 הוא 0.651
24/04/2020 0.632 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2020 הוא 0.632
25/04/2020 0.632 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2020 הוא 0.632
26/04/2020 0.632 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2020 הוא 0.632
27/04/2020 0.632 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2020 הוא 0.632
28/04/2020 0.624 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2020 הוא 0.624
29/04/2020 0.642 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2020 הוא 0.642
30/04/2020 0.65 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2020 הוא 0.65
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2020 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2020

תגובות הגולשים