OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2020 (05/2020)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2020 (05/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2020 0.635 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2020 הוא 0.635
02/05/2020 0.635 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2020 הוא 0.635
03/05/2020 0.635 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2020 הוא 0.635
04/05/2020 0.635 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2020 הוא 0.635
05/05/2020 0.641 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2020 הוא 0.641
06/05/2020 0.623 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2020 הוא 0.623
07/05/2020 0.608 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2020 הוא 0.608
08/05/2020 0.603 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2020 הוא 0.603
09/05/2020 0.607 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2020 הוא 0.607
10/05/2020 0.607 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2020 הוא 0.607
11/05/2020 0.607 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2020 הוא 0.607
12/05/2020 0.607 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2020 הוא 0.607
13/05/2020 0.60 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2020 הוא 0.60
14/05/2020 0.598 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2020 הוא 0.598
15/05/2020 0.604 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2020 הוא 0.604
16/05/2020 0.611 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2020 הוא 0.611
17/05/2020 0.611 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2020 הוא 0.611
18/05/2020 0.611 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2020 הוא 0.611
19/05/2020 0.619 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2020 הוא 0.619
20/05/2020 0.613 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2020 הוא 0.613
21/05/2020 0.618 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2020 הוא 0.618
22/05/2020 0.632 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2020 הוא 0.632
23/05/2020 0.638 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2020 הוא 0.638
24/05/2020 0.638 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2020 הוא 0.638
25/05/2020 0.638 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2020 הוא 0.638
26/05/2020 0.652 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2020 הוא 0.652
27/05/2020 0.656 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2020 הוא 0.656
28/05/2020 0.661 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2020 הוא 0.661
29/05/2020 0.655 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2020 הוא 0.655
30/05/2020 0.655 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2020 הוא 0.655
31/05/2020 0.655 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2020 הוא 0.655
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2020 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2020

תגובות הגולשים