OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 0.636 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/12/2014 הוא 0.636
02/12/2014 0.645 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/12/2014 הוא 0.645
03/12/2014 0.65 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/12/2014 הוא 0.65
04/12/2014 0.648 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/12/2014 הוא 0.648
05/12/2014 0.644 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/12/2014 הוא 0.644
06/12/2014 0.647 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/12/2014 הוא 0.647
07/12/2014 0.647 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/12/2014 הוא 0.647
08/12/2014 0.647 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/12/2014 הוא 0.647
09/12/2014 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/12/2014 הוא 0.635
10/12/2014 0.637 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/12/2014 הוא 0.637
11/12/2014 0.632 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/12/2014 הוא 0.632
12/12/2014 0.63 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/12/2014 הוא 0.63
13/12/2014 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/12/2014 הוא 0.635
14/12/2014 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/12/2014 הוא 0.635
15/12/2014 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/12/2014 הוא 0.635
16/12/2014 0.632 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/12/2014 הוא 0.632
17/12/2014 0.633 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/12/2014 הוא 0.633
18/12/2014 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/12/2014 הוא 0.635
19/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/12/2014 הוא 0.631
20/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/12/2014 הוא 0.631
21/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/12/2014 הוא 0.631
22/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/12/2014 הוא 0.631
23/12/2014 0.627 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/12/2014 הוא 0.627
24/12/2014 0.629 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/12/2014 הוא 0.629
25/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/12/2014 הוא 0.631
26/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/12/2014 הוא 0.631
27/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/12/2014 הוא 0.631
28/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/12/2014 הוא 0.631
29/12/2014 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/12/2014 הוא 0.631
30/12/2014 0.63 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/12/2014 הוא 0.63
31/12/2014 0.626 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 31/12/2014 הוא 0.626
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2015 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 11/2014

תגובות הגולשים