OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/02/2016 הוא 0.601
02/02/2016 0.601 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/02/2016 הוא 0.601
03/02/2016 0.602 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/02/2016 הוא 0.602
04/02/2016 0.594 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/02/2016 הוא 0.594
05/02/2016 0.59 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/02/2016 הוא 0.59
06/02/2016 0.592 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/02/2016 הוא 0.592
07/02/2016 0.592 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/02/2016 הוא 0.592
08/02/2016 0.592 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/02/2016 הוא 0.592
09/02/2016 0.591 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/02/2016 הוא 0.591
10/02/2016 0.589 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/02/2016 הוא 0.589
11/02/2016 0.592 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/02/2016 הוא 0.592
12/02/2016 0.59 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/02/2016 הוא 0.59
13/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/02/2016 הוא 0.599
14/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/02/2016 הוא 0.599
15/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/02/2016 הוא 0.599
16/02/2016 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/02/2016 הוא 0.60
17/02/2016 0.598 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/02/2016 הוא 0.598
18/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/02/2016 הוא 0.599
19/02/2016 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/02/2016 הוא 0.60
20/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/02/2016 הוא 0.599
21/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/02/2016 הוא 0.599
22/02/2016 0.599 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/02/2016 הוא 0.599
23/02/2016 0.598 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/02/2016 הוא 0.598
24/02/2016 0.60 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/02/2016 הוא 0.60
25/02/2016 0.597 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/02/2016 הוא 0.597
26/02/2016 0.597 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/02/2016 הוא 0.597
27/02/2016 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/02/2016 הוא 0.596
28/02/2016 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/02/2016 הוא 0.596
29/02/2016 0.596 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/02/2016 הוא 0.596
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2016 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2016

תגובות הגולשים