OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/04/2016 הוא 0.584
02/04/2016 0.585 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/04/2016 הוא 0.585
03/04/2016 0.585 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/04/2016 הוא 0.585
04/04/2016 0.585 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/04/2016 הוא 0.585
05/04/2016 0.587 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/04/2016 הוא 0.587
06/04/2016 0.589 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/04/2016 הוא 0.589
07/04/2016 0.586 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/04/2016 הוא 0.586
08/04/2016 0.585 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/04/2016 הוא 0.585
09/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/04/2016 הוא 0.584
10/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/04/2016 הוא 0.584
11/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/04/2016 הוא 0.584
12/04/2016 0.583 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/04/2016 הוא 0.583
13/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/04/2016 הוא 0.584
14/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/04/2016 הוא 0.584
15/04/2016 0.584 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/04/2016 הוא 0.584
16/04/2016 0.583 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/04/2016 הוא 0.583
17/04/2016 0.583 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/04/2016 הוא 0.583
18/04/2016 0.583 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/04/2016 הוא 0.583
19/04/2016 0.583 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/04/2016 הוא 0.583
20/04/2016 0.581 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/04/2016 הוא 0.581
21/04/2016 0.581 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/04/2016 הוא 0.581
22/04/2016 0.58 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/04/2016 הוא 0.58
23/04/2016 0.58 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/04/2016 הוא 0.58
24/04/2016 0.58 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/04/2016 הוא 0.58
25/04/2016 0.58 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/04/2016 הוא 0.58
26/04/2016 0.579 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/04/2016 הוא 0.579
27/04/2016 0.58 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/04/2016 הוא 0.58
28/04/2016 0.58 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/04/2016 הוא 0.58
29/04/2016 0.577 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/04/2016 הוא 0.577
30/04/2016 0.577 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/04/2016 הוא 0.577
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 05/2016 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2016

תגובות הגולשים