OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 0.565 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/09/2016 הוא 0.565
02/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/09/2016 הוא 0.564
03/09/2016 0.565 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/09/2016 הוא 0.565
04/09/2016 0.565 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/09/2016 הוא 0.565
05/09/2016 0.565 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/09/2016 הוא 0.565
06/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/09/2016 הוא 0.564
07/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/09/2016 הוא 0.564
08/09/2016 0.563 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/09/2016 הוא 0.563
09/09/2016 0.562 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/09/2016 הוא 0.562
10/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/09/2016 הוא 0.564
11/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/09/2016 הוא 0.564
12/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/09/2016 הוא 0.564
13/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/09/2016 הוא 0.564
14/09/2016 0.567 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/09/2016 הוא 0.567
15/09/2016 0.565 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/09/2016 הוא 0.565
16/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/09/2016 הוא 0.564
17/09/2016 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/09/2016 הוא 0.566
18/09/2016 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/09/2016 הוא 0.566
19/09/2016 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/09/2016 הוא 0.566
20/09/2016 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/09/2016 הוא 0.566
21/09/2016 0.566 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/09/2016 הוא 0.566
22/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/09/2016 הוא 0.564
23/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/09/2016 הוא 0.564
24/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/09/2016 הוא 0.564
25/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/09/2016 הוא 0.564
26/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/09/2016 הוא 0.564
27/09/2016 0.562 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/09/2016 הוא 0.562
28/09/2016 0.563 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/09/2016 הוא 0.563
29/09/2016 0.563 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/09/2016 הוא 0.563
30/09/2016 0.564 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/09/2016 הוא 0.564
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 10/2016 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 08/2016

תגובות הגולשים