OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/12/2016 הוא 0.557
02/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/12/2016 הוא 0.556
03/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/12/2016 הוא 0.556
04/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/12/2016 הוא 0.556
05/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/12/2016 הוא 0.556
06/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/12/2016 הוא 0.554
07/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/12/2016 הוא 0.553
08/12/2016 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/12/2016 הוא 0.551
09/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/12/2016 הוא 0.554
10/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/12/2016 הוא 0.553
11/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/12/2016 הוא 0.553
12/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/12/2016 הוא 0.553
13/12/2016 0.552 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/12/2016 הוא 0.552
14/12/2016 0.552 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/12/2016 הוא 0.552
15/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/12/2016 הוא 0.554
16/12/2016 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/12/2016 הוא 0.557
17/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/12/2016 הוא 0.556
18/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/12/2016 הוא 0.556
19/12/2016 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/12/2016 הוא 0.556
20/12/2016 0.555 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/12/2016 הוא 0.555
21/12/2016 0.552 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/12/2016 הוא 0.552
22/12/2016 0.55 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/12/2016 הוא 0.55
23/12/2016 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/12/2016 הוא 0.551
24/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/12/2016 הוא 0.554
25/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/12/2016 הוא 0.554
26/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/12/2016 הוא 0.554
27/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/12/2016 הוא 0.554
28/12/2016 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/12/2016 הוא 0.554
29/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/12/2016 הוא 0.553
30/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/12/2016 הוא 0.553
31/12/2016 0.553 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 31/12/2016 הוא 0.553
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2017 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 11/2016

תגובות הגולשים