OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/02/2017 הוא 0.547
02/02/2017 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/02/2017 הוא 0.547
03/02/2017 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/02/2017 הוא 0.547
04/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/02/2017 הוא 0.546
05/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/02/2017 הוא 0.546
06/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/02/2017 הוא 0.546
07/02/2017 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/02/2017 הוא 0.545
08/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/02/2017 הוא 0.546
09/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/02/2017 הוא 0.546
10/02/2017 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/02/2017 הוא 0.545
11/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/02/2017 הוא 0.546
12/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/02/2017 הוא 0.546
13/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/02/2017 הוא 0.546
14/02/2017 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/02/2017 הוא 0.546
15/02/2017 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/02/2017 הוא 0.545
16/02/2017 0.542 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/02/2017 הוא 0.542
17/02/2017 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/02/2017 הוא 0.54
18/02/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/02/2017 הוא 0.539
19/02/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/02/2017 הוא 0.539
20/02/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/02/2017 הוא 0.539
21/02/2017 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/02/2017 הוא 0.538
22/02/2017 0.539 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/02/2017 הוא 0.539
23/02/2017 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/02/2017 הוא 0.538
24/02/2017 0.538 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/02/2017 הוא 0.538
25/02/2017 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/02/2017 הוא 0.535
26/02/2017 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/02/2017 הוא 0.535
27/02/2017 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/02/2017 הוא 0.535
28/02/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/02/2017 הוא 0.533
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2017 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2017

תגובות הגולשים