OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/12/2017 הוא 0.528
02/12/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/12/2017 הוא 0.528
03/12/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/12/2017 הוא 0.528
04/12/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/12/2017 הוא 0.528
05/12/2017 0.528 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/12/2017 הוא 0.528
06/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/12/2017 הוא 0.531
07/12/2017 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/12/2017 הוא 0.532
08/12/2017 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/12/2017 הוא 0.532
09/12/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/12/2017 הוא 0.533
10/12/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/12/2017 הוא 0.533
11/12/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/12/2017 הוא 0.533
12/12/2017 0.535 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/12/2017 הוא 0.535
13/12/2017 0.536 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/12/2017 הוא 0.536
14/12/2017 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/12/2017 הוא 0.534
15/12/2017 0.534 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/12/2017 הוא 0.534
16/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/12/2017 הוא 0.531
17/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/12/2017 הוא 0.531
18/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/12/2017 הוא 0.531
19/12/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/12/2017 הוא 0.53
20/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/12/2017 הוא 0.531
21/12/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/12/2017 הוא 0.53
22/12/2017 0.53 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/12/2017 הוא 0.53
23/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/12/2017 הוא 0.531
24/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/12/2017 הוא 0.531
25/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/12/2017 הוא 0.531
26/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/12/2017 הוא 0.531
27/12/2017 0.531 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/12/2017 הוא 0.531
28/12/2017 0.532 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/12/2017 הוא 0.532
29/12/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/12/2017 הוא 0.533
30/12/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/12/2017 הוא 0.533
31/12/2017 0.533 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 31/12/2017 הוא 0.533
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2018 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 11/2017

תגובות הגולשים