OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 0.544 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/02/2018 הוא 0.544
02/02/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/02/2018 הוא 0.546
03/02/2018 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/02/2018 הוא 0.547
04/02/2018 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/02/2018 הוא 0.547
05/02/2018 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/02/2018 הוא 0.547
06/02/2018 0.555 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/02/2018 הוא 0.555
07/02/2018 0.556 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/02/2018 הוא 0.556
08/02/2018 0.552 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/02/2018 הוא 0.552
09/02/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/02/2018 הוא 0.559
10/02/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/02/2018 הוא 0.557
11/02/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/02/2018 הוא 0.557
12/02/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/02/2018 הוא 0.557
13/02/2018 0.557 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/02/2018 הוא 0.557
14/02/2018 0.558 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/02/2018 הוא 0.558
15/02/2018 0.555 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/02/2018 הוא 0.555
16/02/2018 0.559 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/02/2018 הוא 0.559
17/02/2018 0.555 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/02/2018 הוא 0.555
18/02/2018 0.555 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/02/2018 הוא 0.555
19/02/2018 0.555 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/02/2018 הוא 0.555
20/02/2018 0.552 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/02/2018 הוא 0.552
21/02/2018 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/02/2018 הוא 0.551
22/02/2018 0.55 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/02/2018 הוא 0.55
23/02/2018 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/02/2018 הוא 0.551
24/02/2018 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/02/2018 הוא 0.554
25/02/2018 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/02/2018 הוא 0.554
26/02/2018 0.554 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/02/2018 הוא 0.554
27/02/2018 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/02/2018 הוא 0.551
28/02/2018 0.55 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/02/2018 הוא 0.55
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2018 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2018

תגובות הגולשים