OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/12/2018 הוא 0.54
02/12/2018 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/12/2018 הוא 0.54
03/12/2018 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/12/2018 הוא 0.54
04/12/2018 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/12/2018 הוא 0.545
05/12/2018 0.543 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/12/2018 הוא 0.543
06/12/2018 0.542 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/12/2018 הוא 0.542
07/12/2018 0.544 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/12/2018 הוא 0.544
08/12/2018 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/12/2018 הוא 0.54
09/12/2018 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/12/2018 הוא 0.54
10/12/2018 0.54 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/12/2018 הוא 0.54
11/12/2018 0.544 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/12/2018 הוא 0.544
12/12/2018 0.545 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/12/2018 הוא 0.545
13/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/12/2018 הוא 0.546
14/12/2018 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/12/2018 הוא 0.547
15/12/2018 0.548 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/12/2018 הוא 0.548
16/12/2018 0.548 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/12/2018 הוא 0.548
17/12/2018 0.548 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/12/2018 הוא 0.548
18/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/12/2018 הוא 0.546
19/12/2018 0.544 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/12/2018 הוא 0.544
20/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/12/2018 הוא 0.546
21/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/12/2018 הוא 0.546
22/12/2018 0.548 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/12/2018 הוא 0.548
23/12/2018 0.548 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/12/2018 הוא 0.548
24/12/2018 0.548 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/12/2018 הוא 0.548
25/12/2018 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/12/2018 הוא 0.551
26/12/2018 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/12/2018 הוא 0.551
27/12/2018 0.551 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/12/2018 הוא 0.551
28/12/2018 0.547 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/12/2018 הוא 0.547
29/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/12/2018 הוא 0.546
30/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/12/2018 הוא 0.546
31/12/2018 0.546 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 31/12/2018 הוא 0.546
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2019 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 11/2018

תגובות הגולשים