OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/02/2020 הוא 0.491
02/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/02/2020 הוא 0.491
03/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/02/2020 הוא 0.491
04/02/2020 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/02/2020 הוא 0.493
05/02/2020 0.494 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/02/2020 הוא 0.494
06/02/2020 0.493 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/02/2020 הוא 0.493
07/02/2020 0.49 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/02/2020 הוא 0.49
08/02/2020 0.49 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/02/2020 הוא 0.49
09/02/2020 0.49 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/02/2020 הוא 0.49
10/02/2020 0.49 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/02/2020 הוא 0.49
11/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/02/2020 הוא 0.489
12/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/02/2020 הוא 0.491
13/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/02/2020 הוא 0.491
14/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/02/2020 הוא 0.491
15/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/02/2020 הוא 0.491
16/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/02/2020 הוא 0.491
17/02/2020 0.491 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/02/2020 הוא 0.491
18/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/02/2020 הוא 0.489
19/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/02/2020 הוא 0.489
20/02/2020 0.488 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/02/2020 הוא 0.488
21/02/2020 0.487 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/02/2020 הוא 0.487
22/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/02/2020 הוא 0.489
23/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/02/2020 הוא 0.489
24/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/02/2020 הוא 0.489
25/02/2020 0.489 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/02/2020 הוא 0.489
26/02/2020 0.49 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/02/2020 הוא 0.49
27/02/2020 0.49 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/02/2020 הוא 0.49
28/02/2020 0.496 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/02/2020 הוא 0.496
29/02/2020 0.496 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/02/2020 הוא 0.496
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2020 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 01/2020

תגובות הגולשים