OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2016 הוא 0.572
02/01/2016 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2016 הוא 0.572
03/01/2016 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2016 הוא 0.572
04/01/2016 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2016 הוא 0.572
05/01/2016 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2016 הוא 0.567
06/01/2016 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2016 הוא 0.568
07/01/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2016 הוא 0.573
08/01/2016 0.572 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2016 הוא 0.572
09/01/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2016 הוא 0.574
10/01/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2016 הוא 0.574
11/01/2016 0.574 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2016 הוא 0.574
12/01/2016 0.573 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2016 הוא 0.573
13/01/2016 0.571 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2016 הוא 0.571
14/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2016 הוא 0.578
15/01/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2016 הוא 0.577
16/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2016 הוא 0.578
17/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2016 הוא 0.578
18/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2016 הוא 0.578
19/01/2016 0.576 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2016 הוא 0.576
20/01/2016 0.582 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2016 הוא 0.582
21/01/2016 0.58 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2016 הוא 0.58
22/01/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2016 הוא 0.577
23/01/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2016 הוא 0.577
24/01/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2016 הוא 0.577
25/01/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2016 הוא 0.577
26/01/2016 0.577 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2016 הוא 0.577
27/01/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2016 הוא 0.579
28/01/2016 0.579 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2016 הוא 0.579
29/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2016 הוא 0.578
30/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2016 הוא 0.578
31/01/2016 0.578 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2016 הוא 0.578
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2016 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2015

תגובות הגולשים