OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.548 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2016 הוא 0.548
02/12/2016 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2016 הוא 0.549
03/12/2016 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2016 הוא 0.55
04/12/2016 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2016 הוא 0.55
05/12/2016 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2016 הוא 0.55
06/12/2016 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2016 הוא 0.55
07/12/2016 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2016 הוא 0.549
08/12/2016 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2016 הוא 0.55
09/12/2016 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2016 הוא 0.545
10/12/2016 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2016 הוא 0.545
11/12/2016 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2016 הוא 0.545
12/12/2016 0.545 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2016 הוא 0.545
13/12/2016 0.543 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2016 הוא 0.543
14/12/2016 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2016 הוא 0.544
15/12/2016 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2016 הוא 0.539
16/12/2016 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2016 הוא 0.541
17/12/2016 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2016 הוא 0.542
18/12/2016 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2016 הוא 0.542
19/12/2016 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2016 הוא 0.542
20/12/2016 0.538 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2016 הוא 0.538
21/12/2016 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2016 הוא 0.537
22/12/2016 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2016 הוא 0.537
23/12/2016 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2016 הוא 0.536
24/12/2016 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2016 הוא 0.541
25/12/2016 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2016 הוא 0.541
26/12/2016 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2016 הוא 0.541
27/12/2016 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2016 הוא 0.541
28/12/2016 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2016 הוא 0.539
29/12/2016 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2016 הוא 0.541
30/12/2016 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2016 הוא 0.544
31/12/2016 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2016 הוא 0.544
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2016

תגובות הגולשים