OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2017 הוא 0.547
02/02/2017 0.547 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2017 הוא 0.547
03/02/2017 0.543 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2017 הוא 0.543
04/02/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2017 הוא 0.541
05/02/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2017 הוא 0.541
06/02/2017 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2017 הוא 0.541
07/02/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2017 הוא 0.539
08/02/2017 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2017 הוא 0.537
09/02/2017 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2017 הוא 0.539
10/02/2017 0.537 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2017 הוא 0.537
11/02/2017 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2017 הוא 0.536
12/02/2017 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2017 הוא 0.536
13/02/2017 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2017 הוא 0.536
14/02/2017 0.536 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2017 הוא 0.536
15/02/2017 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2017 הוא 0.532
16/02/2017 0.531 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2017 הוא 0.531
17/02/2017 0.532 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2017 הוא 0.532
18/02/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2017 הוא 0.53
19/02/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2017 הוא 0.53
20/02/2017 0.53 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2017 הוא 0.53
21/02/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2017 הוא 0.526
22/02/2017 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2017 הוא 0.524
23/02/2017 0.526 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2017 הוא 0.526
24/02/2017 0.527 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2017 הוא 0.527
25/02/2017 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2017 הוא 0.524
26/02/2017 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2017 הוא 0.524
27/02/2017 0.524 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2017 הוא 0.524
28/02/2017 0.522 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2017 הוא 0.522
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2017 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2017

תגובות הגולשים