OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2018 הוא 0.56
02/01/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2018 הוא 0.56
03/01/2018 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2018 הוא 0.559
04/01/2018 0.559 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2018 הוא 0.559
05/01/2018 0.558 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2018 הוא 0.558
06/01/2018 0.554 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2018 הוא 0.554
07/01/2018 0.554 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2018 הוא 0.554
08/01/2018 0.554 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2018 הוא 0.554
09/01/2018 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2018 הוא 0.552
10/01/2018 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2018 הוא 0.552
11/01/2018 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2018 הוא 0.552
12/01/2018 0.553 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2018 הוא 0.553
13/01/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2018 הוא 0.56
14/01/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2018 הוא 0.56
15/01/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2018 הוא 0.56
16/01/2018 0.56 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2018 הוא 0.56
17/01/2018 0.566 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2018 הוא 0.566
18/01/2018 0.564 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2018 הוא 0.564
19/01/2018 0.561 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2018 הוא 0.561
20/01/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2018 הוא 0.563
21/01/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2018 הוא 0.563
22/01/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2018 הוא 0.563
23/01/2018 0.563 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2018 הוא 0.563
24/01/2018 0.565 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2018 הוא 0.565
25/01/2018 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2018 הוא 0.567
26/01/2018 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2018 הוא 0.567
27/01/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2018 הוא 0.568
28/01/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2018 הוא 0.568
29/01/2018 0.568 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2018 הוא 0.568
30/01/2018 0.567 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2018 הוא 0.567
31/01/2018 0.57 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2018 הוא 0.57
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2018 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2017

תגובות הגולשים