OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.557 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2019 הוא 0.557
02/02/2019 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2019 הוא 0.556
03/02/2019 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2019 הוא 0.556
04/02/2019 0.556 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2019 הוא 0.556
05/02/2019 0.553 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2019 הוא 0.553
06/02/2019 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2019 הוא 0.552
07/02/2019 0.551 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2019 הוא 0.551
08/02/2019 0.551 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2019 הוא 0.551
09/02/2019 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2019 הוא 0.552
10/02/2019 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2019 הוא 0.552
11/02/2019 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2019 הוא 0.552
12/02/2019 0.551 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2019 הוא 0.551
13/02/2019 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2019 הוא 0.552
14/02/2019 0.553 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2019 הוא 0.553
15/02/2019 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2019 הוא 0.55
16/02/2019 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2019 הוא 0.55
17/02/2019 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2019 הוא 0.55
18/02/2019 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2019 הוא 0.55
19/02/2019 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2019 הוא 0.549
20/02/2019 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2019 הוא 0.55
21/02/2019 0.55 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2019 הוא 0.55
22/02/2019 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2019 הוא 0.549
23/02/2019 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2019 הוא 0.549
24/02/2019 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2019 הוא 0.549
25/02/2019 0.549 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2019 הוא 0.549
26/02/2019 0.552 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2019 הוא 0.552
27/02/2019 0.553 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2019 הוא 0.553
28/02/2019 0.551 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2019 הוא 0.551
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2019

תגובות הגולשים