OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.546 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2019 הוא 0.546
02/04/2019 0.544 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2019 הוא 0.544
03/04/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2019 הוא 0.542
04/04/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2019 הוא 0.542
05/04/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2019 הוא 0.54
06/04/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2019 הוא 0.539
07/04/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2019 הוא 0.539
08/04/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2019 הוא 0.539
09/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2019 הוא 0.541
10/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2019 הוא 0.541
11/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2019 הוא 0.541
12/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2019 הוא 0.541
13/04/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2019 הוא 0.54
14/04/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2019 הוא 0.54
15/04/2019 0.54 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2019 הוא 0.54
16/04/2019 0.539 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2019 הוא 0.539
17/04/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2019 הוא 0.542
18/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2019 הוא 0.541
19/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2019 הוא 0.541
20/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2019 הוא 0.541
21/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2019 הוא 0.541
22/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2019 הוא 0.541
23/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2019 הוא 0.541
24/04/2019 0.543 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2019 הוא 0.543
25/04/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2019 הוא 0.542
26/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2019 הוא 0.541
27/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2019 הוא 0.541
28/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2019 הוא 0.541
29/04/2019 0.541 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2019 הוא 0.541
30/04/2019 0.542 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2019 הוא 0.542
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2019 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2019

תגובות הגולשים