OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 0.517 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2020 הוא 0.517
02/01/2020 0.517 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2020 הוא 0.517
03/01/2020 0.517 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2020 הוא 0.517
04/01/2020 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2020 הוא 0.521
05/01/2020 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2020 הוא 0.521
06/01/2020 0.521 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2020 הוא 0.521
07/01/2020 0.519 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2020 הוא 0.519
08/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2020 הוא 0.516
09/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2020 הוא 0.516
10/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2020 הוא 0.516
11/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2020 הוא 0.516
12/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2020 הוא 0.516
13/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2020 הוא 0.516
14/01/2020 0.517 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2020 הוא 0.517
15/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2020 הוא 0.516
16/01/2020 0.516 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2020 הוא 0.516
17/01/2020 0.515 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2020 הוא 0.515
18/01/2020 0.513 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2020 הוא 0.513
19/01/2020 0.513 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2020 הוא 0.513
20/01/2020 0.513 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2020 הוא 0.513
21/01/2020 0.513 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2020 הוא 0.513
22/01/2020 0.512 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2020 הוא 0.512
23/01/2020 0.513 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2020 הוא 0.513
24/01/2020 0.511 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2020 הוא 0.511
25/01/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2020 הוא 0.51
26/01/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2020 הוא 0.51
27/01/2020 0.51 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2020 הוא 0.51
28/01/2020 0.509 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2020 הוא 0.509
29/01/2020 0.509 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2020 הוא 0.509
30/01/2020 0.509 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2020 הוא 0.509
31/01/2020 0.509 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2020 הוא 0.509
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2020 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2019

תגובות הגולשים