OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2011 (03/2011)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2011 (03/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2011 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2011 הוא 0.615
02/03/2011 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2011 הוא 0.617
03/03/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2011 הוא 0.612
04/03/2011 0.612 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2011 הוא 0.612
05/03/2011 0.61 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2011 הוא 0.61
06/03/2011 0.61 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2011 הוא 0.61
07/03/2011 0.61 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2011 הוא 0.61
08/03/2011 0.606 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2011 הוא 0.606
09/03/2011 0.603 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2011 הוא 0.603
10/03/2011 0.603 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2011 הוא 0.603
11/03/2011 0.605 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2011 הוא 0.605
12/03/2011 0.599 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2011 הוא 0.599
13/03/2011 0.599 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2011 הוא 0.599
14/03/2011 0.599 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2011 הוא 0.599
15/03/2011 0.601 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2011 הוא 0.601
16/03/2011 0.601 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2011 הוא 0.601
17/03/2011 0.601 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2011 הוא 0.601
18/03/2011 0.599 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2011 הוא 0.599
19/03/2011 0.593 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2011 הוא 0.593
20/03/2011 0.593 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2011 הוא 0.593
21/03/2011 0.593 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2011 הוא 0.593
22/03/2011 0.593 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2011 הוא 0.593
23/03/2011 0.594 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2011 הוא 0.594
24/03/2011 0.595 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2011 הוא 0.595
25/03/2011 0.597 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2011 הוא 0.597
26/03/2011 0.595 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2011 הוא 0.595
27/03/2011 0.595 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2011 הוא 0.595
28/03/2011 0.595 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2011 הוא 0.595
29/03/2011 0.593 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2011 הוא 0.593
30/03/2011 0.589 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2011 הוא 0.589
31/03/2011 0.584 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2011 הוא 0.584
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2011 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2011

תגובות הגולשים