OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2012 (01/2012)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2012 (01/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2012 הוא 0.632
02/01/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2012 הוא 0.632
03/01/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2012 הוא 0.632
04/01/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2012 הוא 0.638
05/01/2012 0.639 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2012 הוא 0.639
06/01/2012 0.636 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2012 הוא 0.636
07/01/2012 0.636 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2012 הוא 0.636
08/01/2012 0.636 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2012 הוא 0.636
09/01/2012 0.636 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2012 הוא 0.636
10/01/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2012 הוא 0.635
11/01/2012 0.637 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2012 הוא 0.637
12/01/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2012 הוא 0.635
13/01/2012 0.634 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2012 הוא 0.634
14/01/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2012 הוא 0.638
15/01/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2012 הוא 0.638
16/01/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2012 הוא 0.638
17/01/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2012 הוא 0.635
18/01/2012 0.631 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2012 הוא 0.631
19/01/2012 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2012 הוא 0.626
20/01/2012 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2012 הוא 0.626
21/01/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2012 הוא 0.625
22/01/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2012 הוא 0.625
23/01/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2012 הוא 0.625
24/01/2012 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2012 הוא 0.627
25/01/2012 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2012 הוא 0.627
26/01/2012 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2012 הוא 0.623
27/01/2012 0.624 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2012 הוא 0.624
28/01/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2012 הוא 0.625
29/01/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2012 הוא 0.625
30/01/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2012 הוא 0.625
31/01/2012 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2012 הוא 0.619
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2012 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2011

תגובות הגולשים