OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2014 (01/2014)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2014 (01/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2014 הוא 0.501
02/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2014 הוא 0.501
03/01/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2014 הוא 0.504
04/01/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2014 הוא 0.503
05/01/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2014 הוא 0.503
06/01/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2014 הוא 0.503
07/01/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2014 הוא 0.503
08/01/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2014 הוא 0.504
09/01/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2014 הוא 0.503
10/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2014 הוא 0.502
11/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2014 הוא 0.501
12/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2014 הוא 0.501
13/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2014 הוא 0.501
14/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2014 הוא 0.501
15/01/2014 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2014 הוא 0.50
16/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2014 הוא 0.502
17/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2014 הוא 0.501
18/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2014 הוא 0.502
19/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2014 הוא 0.502
20/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2014 הוא 0.502
21/01/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2014 הוא 0.503
22/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2014 הוא 0.501
23/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2014 הוא 0.501
24/01/2014 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2014 הוא 0.50
25/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2014 הוא 0.501
26/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2014 הוא 0.501
27/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2014 הוא 0.501
28/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2014 הוא 0.502
29/01/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2014 הוא 0.501
30/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2014 הוא 0.502
31/01/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2014 הוא 0.502
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2014 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2013

תגובות הגולשים