OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2014 הוא 0.506
02/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2014 הוא 0.506
03/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2014 הוא 0.506
04/02/2014 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2014 הוא 0.507
05/02/2014 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2014 הוא 0.508
06/02/2014 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2014 הוא 0.51
07/02/2014 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2014 הוא 0.508
08/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2014 הוא 0.506
09/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2014 הוא 0.506
10/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2014 הוא 0.506
11/02/2014 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2014 הוא 0.505
12/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2014 הוא 0.506
13/02/2014 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2014 הוא 0.505
14/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2014 הוא 0.504
15/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2014 הוא 0.504
16/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2014 הוא 0.504
17/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2014 הוא 0.504
18/02/2014 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2014 הוא 0.505
19/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2014 הוא 0.504
20/02/2014 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2014 הוא 0.505
21/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2014 הוא 0.504
22/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2014 הוא 0.504
23/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2014 הוא 0.504
24/02/2014 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2014 הוא 0.504
25/02/2014 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2014 הוא 0.505
26/02/2014 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2014 הוא 0.506
27/02/2014 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2014 הוא 0.505
28/02/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2014 הוא 0.502
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2014 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2014

תגובות הגולשים