OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2014 (03/2014)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2014 (03/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2014 הוא 0.502
02/03/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2014 הוא 0.502
03/03/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2014 הוא 0.502
04/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2014 הוא 0.501
05/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2014 הוא 0.501
06/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2014 הוא 0.499
07/03/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2014 הוא 0.497
08/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2014 הוא 0.499
09/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2014 הוא 0.499
10/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2014 הוא 0.499
11/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2014 הוא 0.499
12/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2014 הוא 0.499
13/03/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2014 הוא 0.498
14/03/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2014 הוא 0.499
15/03/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2014 הוא 0.497
16/03/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2014 הוא 0.497
17/03/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2014 הוא 0.497
18/03/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2014 הוא 0.497
19/03/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2014 הוא 0.497
20/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2014 הוא 0.501
21/03/2014 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2014 הוא 0.50
22/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2014 הוא 0.501
23/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2014 הוא 0.501
24/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2014 הוא 0.501
25/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2014 הוא 0.501
26/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2014 הוא 0.501
27/03/2014 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2014 הוא 0.503
28/03/2014 0.502 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2014 הוא 0.502
29/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2014 הוא 0.501
30/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2014 הוא 0.501
31/03/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2014 הוא 0.501
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2014 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2014

תגובות הגולשים