OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2014 הוא 0.499
02/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2014 הוא 0.498
03/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2014 הוא 0.498
04/04/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2014 הוא 0.499
05/04/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2014 הוא 0.501
06/04/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2014 הוא 0.501
07/04/2014 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2014 הוא 0.501
08/04/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2014 הוא 0.499
09/04/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2014 הוא 0.499
10/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2014 הוא 0.497
11/04/2014 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2014 הוא 0.496
12/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2014 הוא 0.497
13/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2014 הוא 0.497
14/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2014 הוא 0.497
15/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2014 הוא 0.497
16/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2014 הוא 0.497
17/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2014 הוא 0.497
18/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2014 הוא 0.498
19/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2014 הוא 0.498
20/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2014 הוא 0.498
21/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2014 הוא 0.498
22/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2014 הוא 0.498
23/04/2014 0.499 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2014 הוא 0.499
24/04/2014 0.497 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2014 הוא 0.497
25/04/2014 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2014 הוא 0.496
26/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2014 הוא 0.498
27/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2014 הוא 0.498
28/04/2014 0.498 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2014 הוא 0.498
29/04/2014 0.496 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2014 הוא 0.496
30/04/2014 0.495 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2014 הוא 0.495
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2014 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2014

תגובות הגולשים